Тренерскиот тим на АК Работнички

Божурка Ѓошевска

Тренер

Александра Војнеска

Тренер

Симона Терзин

Тренер

Мики Петровски

Тренер

Дејан Ангеловски

Тренер

Крсте Војнески

Тренер

Мики Славковиќ

Тренер

Кирил Стојановски

Тренер