Тренерскиот тим на АК Работнички

Божурка Ѓошевска

Тренер

Александра Војнеска

Тренер

Симона Терзин

Тренер

Мартина Мироска

Тренер помошник

Дејан Ангеловски

Тренер

Крсте Војнески

Тренер

Мики Петровски

Тренер

Мики Славковиќ

Тренер

Кирил Стојановски

Тренер помошник