Адреса

Сала на КК Работнички
Градски Парк, Скопје, Македонија

Е-маил

info@akrabotnicki.com

Телефон

+389 70 246935

Жиро сметка на АК Работнички: 300000000717642 , Комерцијална Банка

Контакт

Имате прашања? Сакате да дозанете повеќе за нас? Пополнете ја контакт формата и ќе ви биде одговорено..