Резултати - Меморијален Крос “Методи Веновски - Мето“ 2024