Тренинг – 9 мај, Недела

Тренингот ќе се одржи во Градски Парк кај Школка за следниве групи:

деца родени 2014, 2015
деца родени 2011, 2012, 2013
деца родени 2010, 2009, 2008