Тренинг – 7 април, Среда

Тренингот е откажан заради неповолни временски услови

  • деца родени 2011, 2012, 2о13
  • деца родени 2010, 2009, 2008