Тренинг – 3 април, Сабота

Тренингот ќе се одржи во Градски Парк кај Школка за следниве групи

  • деца родени 2014 и 2015
  • деца родени 2011, 2012, 2о13
  • деца родени 2010, 2009, 2008