Тренинг – 24 април, Сабота

Тренингот ќе се откаже заради неповолни временски услови

  • деца родени 2014, 2015
  • деца родени 2011, 2012, 2013
  • деца родени 2010, 2009, 2008