Неповолни временски услови

Тренинг – 21 март, Недела

Тренингот се откажува за сите групи заради најава на неповолни временски услови.