Тренинг – 22 август, Недела

Тренингот ќе се одржи во Градски Парк кај Школка за следниве групи:

  • деца родени 2014, 2015
  • деца родени 2011, 2012, 2013
  • деца родени 2010, 2009, 2008