Тренинг – 19 мај, Среда

Тренингот ќе се одржи кај Школка во Градки Парк за следниве групи:
– деца родени 2011, 2012, 2013
– деца родени 2010, 2009, 2008