Тренинг – 9 јуни, Среда

Тренингот ќе се одржи на Кај Школка во Градски Парк за следниве групи:
– деца родени 2014, 2015
– деца родени 2011, 2012, 2013
– деца родени 2010, 2009, 2008