Тренинг во сала – 22 декември ноември, Среда – мала група

Тренингот ќе се одржи во салата на ООУ Коле Неделковски во Општина Центар од 19.00 до 20.00 часот, за следниве групи:

  • деца родени 2014, 2015