Тренинг во сала – 2 декември, Четврток – средна и голема група

Тренингот ќе се одржи во салата на ООУ Владо Тасевски во населбата Козле, од 20.00 до 21.00 часот, за следниве групи:

  • деца родени 2011, 2012, 2013
  • деца родени 2010, 2009, 2008