Тренинг – 1 април, Четврток

Тренингот ќе се одржи во Градски Парк кај Школка со почеток во 17.00 часот за следниве групи

  • деца родени 2011, 2012, 2о13
  • деца родени 2010, 2009, 2008